Personlig vejledning

Der er mange forskellige fordele ved at anvende læringsteknologier i din undervisning. Eksempelvis giver læringsteknologier dig mulighed for at understøtte de studerendes læreproces, samt at gøre undervisningen sjovere og mere varieret for de studerende og dig som underviser.

Hvis du eksempelvis vil forbedre de studerendes muligheder for at forberede sig hjemmefra, kan du indtale lyd på en PowerPoint præsentation eller lave en kort video og publicere materialet online. 

Du kan også inddrage de studerende i undervisningen ved at bruge et afstemningssystem, hvor samtlige studerende svarer på quiz-spørgsmål over deres telefoner på samme tid.

ITLC stiller et medieværksted til rådighed, hvor du kan låne computere med det rette software installeret til at optage og redigere lyd og video. Vi har også en del udstyr, som kan lånes til udvikling af undervisningsmateriale, bl.a. flere videokameraer og mikrofoner.

Vi rådgiver og vejleder bl.a. i:

  • Opbygning af rene onlinekurser
  • Opbygning af kursusforløb der kombinerer tilstedeværelses- og onlineundervisning
  • Brug af digitale afstemningssystemer (Shakespeak, Socrative)
  • Anvendelse af funktionerne i Absalon
  • Indtaling af Power Points, så de kan lægges på Absalon (vha. iSpring Pro)
  • Brug af desktop videokonference-systemet Adobe Connect til undervisning
  • Optagelse og redigering af lyd til brug i undervisningen

Se eksempler på undervisning som IT Learning Center har været med til at udvikle.

Læs mere om en metode, som understøtter online undervisning.

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning om brug af læringsteknologier i din undervisning. Skriv til itlc@science.ku.dk eller kontakt os over telefonen for et møde.