Omlægningscases

Her kan du finde inspiration fra undervisere på SCIENCE der har omlagt deres undervisning i blok 4. 


Jan Halborg Jensen

Jan Halborg Jensen (CHEM)

Ved at bruge video-forelæsninger, spørgetimer og asynkron vejledning af regneøvelser i en Flipped Classroom-tilgang, har Jan Halborg Jensen fra Kemisk Institut oplevet, at de studerende "performer" lige så godt, men at den hjælp de får, bliver mere fleksibel og brugbar for flere.

Kristian Holst Laursen

Kristian Holst Laursen (PLEN)

Online laboritorieøvelser er en udfordring og det kræver en del arbejde at planlægge og gennemføre dem - men det lyder til, at det kan blive nogle meget lærerige aktiviteter som engagerer både de studerende og underviserne.

Peter Waaben Thulstrup

Peter Waaben Thulstrup (CHEM)

Nogle aktiviteter er mere udfordrende at omlægge end andre. Undervisningen i den her case består at forelæsninger og øvelsestimer, hvoraf nogle plejer at foregå i laboratoriet. Ved hjælp af egen forskningsdata og en platform at kommunikere på, kom de studerende i mål.

Kirsten Seestern Christoffersen (BIO)

Hvordan gør man et 3-dags feltkursus i Jylland online? Hør hvordan Kirsten og hendes kollegaer brugte bl.a. video, online forelæsninger, quizzer og kør-selv-ekskursioner.

Vibeke Langer (PLEN)

På vej...

Henrik Laurberg Pedersen & Henrik Granau Holm

Henrik Laurberg Pedersen & Henrik Granau Holm (MATH)

Meget fungerede godt, f.eks. de optagede forelæsninger og spørgetimerne i Zoom, mens det var sværere med øvelsestimer. Hør nogle af de overvejelser og refleksioner som Henrik og Henrik har gjort i forhold til at formidle og vejlede matematik.