Individuel vejledning

Du har som underviser mulighed for at få individuel vejledning fra ITLC. Det kunne f.eks. være, hvis du vil omlægge dele af dit kusus til digital undervisning eller udvikle et helt kurset. Det kan også handle om, hvordan de enkelte digitale værktøjer fungerer og hvordan man anvender dem i undervisningen. Du skal blot kontakte os på itlc@science.ku.dk

Som en hjælp til at omlægge eller udvikle kurser, kan du som kursusansvarlig booke en e-læringskonsulent fra ITLC. Målet kan f.eks. være at gøre undervisningen blended, online eller hybrid – eller forbedre nogle konkrete didaktiske elementer. Er du interesseret i dette, så lav en forespørgsel her