Begreber i digital undervisning

I et forsøg på at afklare nogle af begreberne der bruges om digital undervisning, har vi her defineret de vigtigste.


Campus undervisning
Aktiviteter, hvor undervisere og studerende er fysisk tilstede – f.eks. en forelæsning i et lokale på campus eller feltarbejde på en ekskursion. Det bliver også kaldt tilstedeværelsesundervisning.

Online undervisning
Aktiviteter, der foregår online – f.eks. et online webinar eller et online kursus, hvor man ikke møder op fysisk, men deltager via sin computer og internetforbindelse. Aktiviteterne kan både foregå synkront eller asynkront.

Synkront
Aktiviteten sker samtidigt – det kan f.eks. være en forelæsning, gruppeøvelser, diskussioner i plenum eller et møde.

Asynkront
De studerende kan deltage i aktiviteten på forskellige tidspunkter. Aktiviteten er tilgængelig, når det passer de studerende – f.eks. at se slides igennem, se en optaget forelæsning, skrive en opgave, tage en quiz eller samarbejde online med sine medstuderende.

Blended undervisning
I et blended undervisningsforløb er det en blanding af aktiviteter, der foregår dels online og dels på campus. Det kan f.eks. være en forelæsning på campus efterfulgt af asynkrone aktiviteter, hvor de studerende bruger Absalon og andre digitale redskaber til at følge op eller forberede sig til næste fremmøde. Alle aktiviteter er ens for de studerende, enten online eller ved fremmøde.

Hybrid undervisning
En aktivitet, f.eks. en forelæsning, der sker fysisk og online samtidigt. Det vil sige, at nogle studerende er fysisk til stede på campus, mens andre online følger den samme undervisning. På KU er dette muligt vha. individuelt eller installeret udstyr til streaming eller videomøder. Hvorvidt den enkelte skal være online eller til stede kan f.eks. foregå efter en rotationsplan.

HyFlex undervisning
En fleksibel form for hybrid undervisning, hvor de studerende selv fra gang til gang vælger, om de vil være fysisk til stede eller følge med online.

Streaming (eller broadcasting)
Aktivitet, der bliver live transmitteret, så alle kan følge med online. Video og lyd er envejs, så der er ingen interaktion. Der vil kunne suppleres med en chat eller lignende, hvor dem der ser med, kan skrive kommentarer. Vi kender det f.eks. fra YouTube og Facebook – og på KU fra Zoom og Teams Webinarer og nu også Kaltura/Absalon.

Videokonference (eller videomøde)
Aktivitet, hvor deltagerne kan kommunikere med hinanden online med video og lyd via deres egen computer vha. webcam og headset. Det kan f.eks. være en online forelæsning hvor de studerende aktivt deltager. På KU kender vi det fra Skype, Zoom og Teams.