Analyse af udbyttet af onlinekurser – Københavns Universitet

IT Learning Center > Artikler og rapporter > Analyse af udbyttet af...

Analyse af udbyttet af onlinekurser

Denne analyse omfatter identifikation og beskrivelse af de læringsmæssige, organisatoriske, samt strategiske og forretningsmæssige forhold omkring LIFE's model for onlineundervisning. Tre sammenlignelige online-kandidatkurser blev udvalgt som ramme for analysen.

Rapport om analyse af online kurser

Den ledelsesmæssige opbakning til onlineundervisning blev på LIFE givet i 2002, med det formål at udbygge rekrutteringsgrundlaget, samt ud fra et ønske om at internationalisere universitetet. I 2005 allokerede ledelsen ekstra ressourcer til e-læring og etablerede e-læringsenheden IT Learning Center - ITLC. Underviserne fremhæver, at adgangen til en institutionaliseret e-læringsenhed er den primære organisatoriske forudsætning, der har muliggjort udvikling af e-læring på stedet.

Det ledelsesmæssige fokus på e-læring og de økonomiske investeringer bar frugt, og de gode erfaringer har spredt sig i organisationen som en god historie. Denne succeshistorie har i væsentlig grad medvirket til, at læringsteknologier i dag er benyttet bredt i organisationen. De gode resultater har ydermere formået at fastholde ledelsens positive syn på e-læring. Som en afsmittende effekt af onlineundervisningen har vi endvidere set en strømlining og fejlretning af de administrative rutiner pga. af de særlige krav som undervisningsformen stiller til de studieadministrative systemer, serviceniveauet og kommunikationen.

Analysen viser også, at den anvendte pædagogiske metode er en effektiv og hensigtsmæssig måde at designe onlinekurser på. Modellen sikrer en række pædagogiske omdrejningspunkter, som tyder på at være årsag til observerede høje karakterer, lavt frafald, høj aktivitet og tilfredshed blandt de studerende og derved til en forøgelse af kvaliteten i undervisningen. Primære omdrejningspunkter er: Socialisering og fællesskab, kombinationen af onlinediskussioner og tests, samt strukturen og rammerne for undervisningen.

Onlinekurserne har vist sig i stand til at bidrage til en indfrielse af LIFEs strategiske delmål omkring fokus på internationalisering, studieeffektivitet, tværfaglige initiativer, samt trivsel og fleksibilitet på arbejdspladsen. Herudover har onlineundervisning et endnu uudnyttet potentiale til at udbygge universitetets indtjeningsgrundlag, primært via efteruddannelse / videreuddannelse.

Samlet set viser resultaterne fra analysen, at onlineundervisning ikke er et IT projekt, men en kompleks struktur og et samspil mellem organisatoriske, tekniske og pædagogiske faktorer. Analysen viser, at disse elementer ikke kan adskilles, men skal tænkes sammen fra start, når man udvikler universitetets e-læringsstrategi.

IT og Telestyrelsen - ITST - under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling - VTU - vurderer, at LIFEs model for onlineundervisning vil kunne finde bred anvendelse på de danske universiteter og har på den baggrund ønsket at LIFEs erfaringer bliver analyseret og videreformidlet.

Hent hele rapporten